Ivar O. Larsen

Født 5. mai 1935
Død 9. januar 2017, Bergen

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Jan Erik Larsen