Harald Karl Hole

  • Født: 20. april 1934
  • Død: 28. juli 2020

Digital registrering av deltagelse i seremoni: Trykk på "Lenker", deretter trykk på "Deltakerregistrering seremoni"

Digital registrering av deltagelse i seremoni: Trykk på "Lenker", deretter trykk på "Deltakerregistrering seremoni"

Bestill blomster