Ivar O. Larsen

Født 5. mai 1935
Død 9. januar 2017


Tente lys

Gunn og Terje
18-01-2017
Reidun og Gunnar
17-01-2017
Randi
16-01-2017
Bjarte med familie
16-01-2017
Norma
16-01-2017
Sissel og Bjørn-Helge
15-01-2017
John Sande
14-01-2017
Gunn J Sande
14-01-2017
Asta
14-01-2017
Helga
14-01-2017
Stig-Jarle
13-01-2017
Andreas
13-01-2017
Rolf
13-01-2017
Inger
13-01-2017
Terje
13-01-2017
Marit
13-01-2017
Anne-Mette
13-01-2017
Kamelia
13-01-2017
Vivian og Bjørn
12-01-2017
Nicklas
12-01-2017
Erik
12-01-2017
Bård
12-01-2017
Madeleine
12-01-2017
Cathrine
12-01-2017
Wenche
12-01-2017
Jan Erik
12-01-2017
André
12-01-2017
Kari
12-01-2017
Anita
12-01-2017
Vibeke
11-01-2017
Anniken
11-01-2017